Data Center

Liquidation Heatmap

  • 1 oras
  • 4 oras
  • 12 oras
  • 24 oras
  • Simbol
  • Exchanges

Kabilang na Liquidations

1h Rekt
-
mahaba
-
keyboard
-
4h Rekt
-
mahaba
-
keyboard
-
12h Rekt
-
mahaba
-
keyboard
-
24h Rekt
-
mahaba
-
keyboard
-
Noong nakaraang 24 oras, - na negosyante ang likwidasyon , at ang kabuuan ng likwidasyon ay nasa - milyong.
Ang pinakamalaking order ng likwidasyon ay nangyari sa - na halaga -.

Exchange Liquidations

Exchanges
Liquidations
mahaba
keyboard
Rate
Rate

Real-Time Liquidations

Simbol
Presyo
Halaga ng transaksyon
Oras

Kabilang na Liquidation Chart

Kabilang na Liquidations

# Simbol Presyo 24H % 1h mahaba 1h keyboard 4h mahaba 4h keyboard 24h mahaba 24h keyboard